Tresor S.L.
Carrer de Miquel Ferrą, 6
08031 Barcelona
Tel. 93 488 13 15
tresor@tresor.cat
 

  Definició general PIME
menys 250 persones
volum negoci major 40 m. euros
menys 27 m en balanç general

Mitjana
entre 50 i 249 persones
entre 7 i 40 m euros

Petita
menys 50 persones
menys 7 millons euros


Microempresa
menys de 10 persones
menys 2 millons euros
 

 
La PIME és un factor clau d'estabilitat en la nostra societat. Aporta la principal inversió generadora d'ocupació.
 

  Links

Barcelona Activa
Pymes on Line
5Dias.com
IDG Comunications
Buscador ESADE
Generalitat de Catalunya/CIDEM
Ministeri d'Economia/IPYME
ICTNET
GranPyme.com
Ministeri d'Economia/Comerç Exterior
 


  Gestió de l'informació a la PIME

Serveis complets en relació amb la gestió de l'informació de l'empresa per:

Millorar els procediments i la productivitat.

Obtenir un sistema d'informació (SI) útil.

Obtenir SI robustos, fiables i segurs.

El nostre servei supera el tradicional concepte de "canviar el programa de gestió" i s'enmarca en un procés més general d'anàlisi dels procediments de l'empresa i de identificació dels indicadors claus del negoci:

Acció de millora substancial de l'empresa

Utilització de l'informàtica més professional i segura

Potenciar el treball en equip en l'empresa

Establir un procés de millora continuat

Per aconseguir-ho fem l'anàlisi de les necessitats a cobrir amb l'empresari, amb el seu equip, i amb l'intervenció del seu assessor per assegurar que la sol.lució és realista i és en la mateixa direcció del negoci:

Anàlisi de la situació

Repàs del hard i de les comunicacions

Implantació de soft de gestió: configuració, parametrització i adaptació

Definició i preparació de les informacions a obtenir

Formació al personal i tutorització de la posta en marxa.

Una sèrie de serveis d'assistència continuat

Els nostres clients: Microempreses i PIMES

Els nostres productes i serveis es bifurquen entre els clients Micropimes i els PIMES.
Els primers necessiten solucions molt clares, amb postes en marxa quasi immediates i molt entroncades amb els sistemes del seu assessor. Les PIMES necessiten sistemes d'informacions més complexos, amb postes en marxa més llargues i amb una necessitat de suport més intensa.

Seguretat en la feina i en les dades

I un cop la posta en marxa s'ha completat cal estar segurs que el sistema és robust, fiable i que les dades sempre són segures. Tresor permet amb els seus serveis que l'empresa externalitzi aquestes funcions.

 

 
Novetats
Actualització Tresorwin
 
 
TeamViewer Assistčncia
Tčcnica Remota


Windows Windows
MacOS macOS
 
 
Què vol la PIME?

rebre ofertes que encaixin amb la seva realitat
sistemes clars i útils
inversions reduïdes i/o escalonades
directament aplicables al negoci
que generi informacions clars i útils
que estiguin entroncats amb els seus circuits de producció i administratius
que tinguin més prestacions que els seus actuals sistemes
que augmenti la competitivitat
tractar amb persones que coneguin la PIME
assegurar l'èxit de la implantació
formació intensa durant l'implantació
servei de suport efectiu després
 

 
 

 
Emprenedors

"Homes d'esperit feinejador i ambició d'enlairar-se"
Jaume Vicens i Vives
aquest esprit es concreta en:
creativitat per identificar oportunitats que altres no saben veure
capacitat de realització per aplicar la creativitat a l'acció
determinació per resoldre les dificultats
voluntat d'assumir riscos
capacitat de centrar-se en la creació de valor